ข้อดี – ข้อเสียของการขายตรงในมุมมองของเพชร

คลิปเต็ม
https://www.youtube.com/watch?v=6P2CkqGLPUc

ติดตาม 69podcast ได้ที่
https://bit.ly/325E5fo
และคลิป Highlight ที่
https://bit.ly/2HtOtpo

facebook 69podcast
http://bit.ly/30BjQG1