ธุรกิจขายตรงคืออะไร?

ธุรกิจขายตรงที่คนส่วนใหญ่เข้าใจคือ รูปแบบการทำธุรกิจที่บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดผ่านตัวแทนนักธุรกิจอิสระให้กับผู้บริโภคโดยตรง

ค้นหาคำตอบเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amwayshopping.com/amwayshopping-frontend/shopping/contentPage?pageKey=amway.answer
และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ https://www.amwayglobal.com/en_us/answers.html