รีวิวหนังสือเข็มทิศการสร้างชีวิต

หนังสือเข็มทิศการสร้างชีวิต ของคุณสมคิด ลวางกูร เล่มนี้อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจมากๆ เขียนด้วยภาษาที่ดิบๆ แต่ได้ความจริงใจ พร้อมกับได้กำลังใจในการทำคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
โดยจะยกตัวอย่างความยากลำบากในการใช้ชีวิตของคุณสมคิดตั้งแต่เด็กๆ จนก้าวข้ามผ่านเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีธุรกิจเป็นร้อยล้านได้ในเวลาต่อมา

My Blog – http://www.asuradech.com/
Website – http://www.leaderwingshub.com/