แนะนำหนังสือน่าอ่าน”Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา”

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Carol Dweck ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ต

ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรอบคิดของมนุษย์เราซึ่งมี 2 แบบ คือ กรอบคิดแบบตายตัว (fixed mindset) และ กรอบคิดแบบพัฒนาได้ (growth mindset)