รีวิวหนังสือ I Robert Kiyosaki พ่อรวยสอนธุรกิจเครือข่าย Business School โรงเรียนสอนธุรกิจ INTHAIBLOG

รีวิวหนังสือ I Robert Kiyosaki พ่อรวยสอนธุรกิจเครือข่าย The Business School โรงเรียนสอนธุรกิจ INTHAIBLOG

“คุณค่าของโอกาส 8 ประการ ที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจแบบเครือข่าย นอกเหนือจากศักยภาพในการทำเงิน”

#รีวิวหนังสือ #โรงเรียนสอนธุรกิจ
#พ่อรวยสอนลูก #เครือข่าย
#พ่อรวยสอนธุรกิจเครือข่าย #richdadpoordad
#inthaiblog #หนังสือน่าอ่าน #การลงทุน #พัฒนาตัวเอง

————————————————————-
Credit

Robert T Kiyosaki ,Sharon L. Lechter C.P.A.
เรียบเรียน คุณพิบูลย์ ดิษฐอุดม
จัดจำหน่าย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคา 185 บาท จำนวน 201 หน้า