ร้องเรียนถูกบังคับทำธุรกิจขายตรงแก้หนี้ครู จ.นครราชสีมา

ปัญหาหนี้สินครูอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่นี่คือพรมที่ซุกซ่อนปัญหาอื่นไว้อีกมาก มีหนึ่งในข้อร้องเรียนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ถูกร้องเรียนว่าดึงเอาธุรกิจขายตรงมาร่วมในแผนการขอกู้เงิน ครูที่เป็นหนี้ให้ข้อมูลว่า พวกเขาถูกหักเงินเดือนจากหนี้เดิมจนแทบไม่เหลือเงินใช้ ทำให้อยากจะกู้เงินใหม่ แต่เจ้าหน้าที่สหกรณ์บอกว่าจะกู้ไม่ผ่าน ถ้าไม่ยอมสมัครขายตรง