เคล็ดลับสร้างความประทับใจลูกค้าในครั้งแรก

#CoachBankSupakit #Marketing #FirstimpressionSales
เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit

ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1