คุณไม่มีทางขายดี ถ้าตอบ 3 คำถามนี้ไม่ได้

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit
#CoachBankSupakit #Marketing #Business

ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1