ปิดการขายได้แน่แค่รู้จริตลูกค้า

#CoachBankSupakit #106GURUTalk #CustomerPersonality
เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit

ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1