ท่าไม้ตาย ปิดการขายรู้ไว้ใช้เมื่อจนมุม

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit
#CoachBankSupakit #Sale #ท่าไม้ตาย

ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1