8ความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย โดยคุณวเรศชัย อ่อนทรัพย์ นักธุรกิจระดับไดม่อน

โดยโค้ชผู้สร้าง Diamond วเรศชัย อ่อนทรัพย์ ในบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด (มหาชน)