“ธุรกิจเครือข่ายระยะสั้น กับระยะยาวต่างกันอย่างไร”

ยกระดับความรู้ พัฒนาตนอีกขั้น
เพื่อก้าวไปคว้าโอกาสแห่งความเร็จในขั้นต่อไปกับงาน SCM LEADERS FORUM ที่สุดแห่งงานประชุมระดับผู้นำ
เสริมทัพศักยภาพความสำเร็จ
ในหัวข้อ “ธุรกิจเครือข่ายระยะสั้น กับระยะยาวต่างกันอย่างไร”
โดย นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
พิเศษสำหรับตำแหน่ง Bronze ขึ้นไป
พบกัน!! วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 19.00 -20.00 น.
ผ่านช่องทาง ZOOM

#ธุรกิจยังต้องสร้างระยะห่างเราต้องรอด
#SocialDistancing
#SCMFightingCovid19
#SCMห่างกันแต่ไม่ห่างไกล