DSI – ปปง. สรุปคดีแชร์ลูกโซ่ ปี 2562 : สถานีร้องเรียน (25 ธ.ค. 62)

กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปคดีแชร์ลูกโซ่แห่งปี 2562 หลังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ รวมความเสียหายกว่า …