เริ่มต้นเลี้ยงปูนา ep3. พฤติกรรมแชร์ลูกโซ่ ในวงการปูนาไทย

ระวังแชร์ลูกโซ่หรือแชร์แม่มนี ขนะนี้แนวคิดและการทำงานแบบแชร์ลูกโซ่ได้ลงมาถึงวงการปูนาไทยแล้ว ท่านที่ต้องการจะเลี้ยง #ต้องดู ก่อนเสียเงินฟรี …