วิธีถอนเงินจาก youpik

วิธีการสร้างรายได้จาก App Youpik
1. Download App จาก App Store หรือ Play Store (iOS , Android)
หรือสามารถกดผ่าน link: https://t.youpik.in.th/t.TXx
2. สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง Facebook , Line , เบอร์โทรศัพท์
3. ใส่รหัสคำเชิญ : 8131