3 เคล็ดลับปิดการขายให้ลูกค้าซื้อซ้ำและบอกต่อ

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit
#CoachBankSupakit #ซื้อซ้ำ#บอกต่อ

ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1