แชร์ลูกโซ่ กับ ธุรกิจขายตรง วิธีสังเกต และแยกแยะ

แชร์ลูกโซ่ กับ ธุรกิจขายตรง แตกต่างกันตรงใหน วิธีสังเกต และแยกแยะ
ขายตรง…คืออะไร?
การขายตรงนั้นเป็นธุรกิจที่เน้นขายสินค้า และสินค้าที่ขายนั้นต้องไม่มีราคาเกินจริงตามคุณภาพที่เป็นจริงผ่านกระบวนและระบบการสร้างทีมงานเป็นเครือข่าย และมีผลตอบแทนจากการขายเป็นลำดับชั้น และรายได้หลักของสมาชิกที่ทำธุรกิจขายตรงหรือที่เรียกว่า “ตัวแทน” “ผู้จำหน่ายอิสระ” ก็จะได้มาจากเปอร์เซ็นต์จากการขาย และคนที่จะทำธุรกิจนี้ ต้องเป็นนักขายมืออาชีพ จึงจะประสบความสำเร็จ นอกจากนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะต้องมีความแตกต่างจากสินค้าที่วางขายตามห้างทั่วไป

แชร์ลูกโซ่…คืออะไร แชร์ลูกโซ่เป็นการทำธุรกิจที่มุ่งรายได้จากการระดมทุนเป็นหลัก โดยมีกาจจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สูงกว่าเงินลงทุน ซึ่งผู้ที่เป็นตัวแทนแชร์ลูกโซ่จะอ้างว่านำเงินไปลงทุนใน รูปแบบอื่น ๆ ต่อ ๆ กันไปเพื่อปันรายได้ จ่ายให้ผู้เข้าร่วมธุรกิจอย่างทั่วถึง แต่จะมีการจ่ายผลตอบแทนในช่วงต้นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ จนเมื่อถึงจุดที่การระดมทุนสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ก็จะปิดบริษัท หลีกเลี่ยงการจ่ายผลตอบแทนในลำดับชั้นต่อๆ ไป หรือดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าผู้เข้าร่วมธุรกิจหน้าใหม่มีมากขึ้นจนไม่สามารถหมุนเวียนเงินตอบแทนได้ก็จะปิดบริษัทไป