หนังสือ 3 เล่ม ที่คุณอ่านแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันที !!

#CoachBankSupakit #OnceUponACow #TheMagicofThinkingBig
เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit

ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1