ธุรกิจเครือข่ายในยุคเทียนไข คืออะไร

#Crowdsharing #คือ การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันบนโลก Cryptocurrency ผ่านระบบ Binary Matrix ที่จำกัดสมาชิกติดตัวเพียง 2 คน เท่านั้น พลาดได้ไง ระบบทำงานผ่าน Smart Contract Ethereum Blockchain ที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://lin.ee/7Ocsk6h