วิธีขายให้ได้ ก่อนเอ่ยปากขาย

เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ
โทร: 098-924-8558
ติดต่อ Line: @banksupakit
#CoachBankSupakit #วิธีการขาย #ปิดการขาย

ประวัติโค้ชแบงค์และแหล่งข้อมูลอ้างอิง: https://bit.ly/3ijnpK1