กลุ่มธุรกิจเครือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (MP17/05/57-2)

สัมภาษณ์ : คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือ เบทาโกร จำกัด
เรื่อง : กลุ่มธุรกิจเครือ บริษัท เบทาโกร จำกัด

รายการ Money Plus ออกอากาศทาง FM.101
ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ 15.00-17.00 น.
ประจำวัน เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา กระบวนแสง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่
เว็บไซต์: www.yutcareyou.com
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/PS.ByYuthana

ผลิตรายการโดย บริษัท ดีสิ ครีเอชั่น จำกัด
ติดต่อโฆษณา 086-667-3279