รีวิวหนังสือ I Think and Grow Rich (Every Day) คิดแล้วรวย Napoleon Hill (INTHAIBLOG)

รีวิวหนังสือ I Think and Grow Rich (Every Day) คิดแล้วรวย 365 วันสู่ความสำเร็จ Napoleon Hill (INTHAIBLOG)


หนังรวบแนวคิดจาก 2 เล่มเด็ด ของคุณนโปเลียน ฮิลล์ คือ 1. Think and Grow RICH 2. The Law of Succuss

#inthaiblog #รีวิวหนังสือ #หนังสือขายดี #กำลังใจ #พัฒนาตัวเอง #หนังสือเสียง
#รีวิวหนังสือ #หนังสือน่าอ่าน #podcast #พอดแคสต์ #กำลังใจ #แรงบันดาลใจ #พัฒนาตัวเอง #พัฒนาตนเอง #inthaiblog #ความสุข #จิตวิทยา #ปรัชญา #รวย
—————————————
Credit
เรียบเรียงคุณโจเอล โฟติโนส และคุณออกัสต์ โกลด์
แปล คุณนรา สุภัคโรจน์
จัดจำหน่าย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 263 หน้า ราคา 230 บาท