วิธีการสร้างเครือข่าย 2020 (เทคนิค)

การสร้างเครือข่าย
1.การสร้างเครือข่ายคืออะไร?
2.การสร้างเครือข่ายในธุรกิจแอมเวย์คืออะไร?
3.เทคนิคในการสร้างเครือข่าย
โดย คุณวีระพงษ์ รัตนพันธุ์ศรี – คุณขวัญตา สกนธวัฒน์ นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

หากท่านต้องการเรียนรู้บทเรียน การสร้างเครือข่ายขยายองค์กร
เพื่อพัฒนาตัวเอง คลิกเลย https://studioabothai.com/pathway-summary/13