ตอบสดบทความ ชาวพุทธอยากให้มีโจรโดยให้เงินพระหรือ?

เรื่องเล่าเข้าใจธรรม Live 28 กรกฎาคม 2560
ตอบสดบทความ ชาวพุทธอยากให้มี “มหาโจร” โดยให้เงินพระหรือ?

facebook https://www.facebook.com/talkgetdham/videos/1849758988673007/

youtube https://youtu.be/WloApoX-VDw

(ตอบบทความจากเพจบ้านธรรมะ https://goo.gl/yTqjaV )