11 9 60 ห้องข่าวธุรกิจ แชร์ลูกโซ่ VS ขายตรง ความคล้ายที่แตกต่าง

แชร์ลูกโซ่ VS ขายตรง ความคล้ายที่แตกต่าง พูดคุยกับ ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมการขายตรงไทย