เปิดอบรมมาตรฐานอาชีพขายตรง วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ข่าวเที่ยง #NBT2HD

สคบ. จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนอิสระ ยกระดับวิชาชีพขายตรงให้ก้าวไกลสู่ AEC