21 4 60 ห้องข่าวธุรกิจ คาดธุรกิจ’ขายตรง’ขยายตัว 5-8%

ปัจจุบันกระบวนการแชร์ลูกโซ่มักใช้การขายตรงในการหลอกเหยื่อ โดยสมาคมขายตรงยอมรับว่าควบคุมค่อนข้างยาก ภาพลักษณ์ที่เสียหายจะทำให้ทิศทางธุรกิจขายตรงมีแนวโน้มอย่างไร สร้างความเสียหายมากน้อยแค่ไหนติดตามรายงาน